De kommunale Børnehuse

Børnegården Alsvej er en af De Kommunale Børnehuses 8 integrerede institutioner samt dagplejen.

Områdeleder Karin Møller og lederne af institutionerne udgør lederteamet i De kommunale Børnehuse. Det er vores opgave, sammen med medarbejderne, at indgå i et forpligtende samarbejde og i fællesskab varetage det pædagogiske arbejde der foregår i institutionerne og sætte retning på institutionernes udvikling.

Til området er knyttet et sekretariat, der varetager det meste administrative arbejde.