Motorik

Krop og bevægelse i dagligdagen

I Børnegården Alsvej arbejder vi med krop og bevægelse. Vi er 2 pædagoger, som har en efteruddannelse som Motorikvejleder hos Anne Brodersen og Bente Pedersen.

Vi arbejder med krop og bevægelse, som en naturlig del af vores læreplans mål.

Det er evidens viden at børns indlæringmuligheder er afhængig af deres motoriske færdigheder.

Børns evne til at snurre rundt, hoppe, løbe osv. har betydning for deres indlæring, optagelse af viden og sproglige udvikling.

På stuerne er der mulighed for forskellige kropslige udfoldelser og bl.a. er der gynger på de fleste stuer/kroge i loftet til at sætte gynger op.