Sprogpakken

Vi har valgt at have sprog som indsatsområde i de kommende år. Vi har prioriteret at have 2 medarbejdere på sprogkursus, hvor de er blevet uddannet i og introduceret til at være sprogansvarlige i institutionen. Vi arbejder med materialet fra sprogpakken, som kan ses på www.sprogpakken.dk. Vi skal have mere fokus på sproget i vores dagligdag, hvor vi er i dialog med børnene hele tiden. Dette omfatter både dialogisk læsning, som vi ønsker at integrere i vores ugeaktiviteter samt spontane aktiviteter, hvor sproget er i fokus. Vi vil løbende orientere forældrene om vores arbejde gennem vores aktivitetsplaner.

Lidt om begrebet dialogisk læsning: I stedet for en traditionel oplæsning hvor børnene kun lytter, betyder den dialogiske læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sprogligt samspil med børnene. Ved at stille spørgsmål og engagere børn under læsningen bliver børnene udfordret, hvilket resulterer i at børn udvikler flere sproglige færdigheder.