Kort om stuerne:

Mumistuen: Vuggestuegruppe med børn i alderen 0-3 år

Regnbuestuen: Vuggestuegruppe med børn i alderen 0-3 år

Stjernestuen: 20 -23 børn i alderen 3-6 år.

Solstuen: 20 - 23 børn i alderen 3-6 år.

Svalestuen 8 børn i alderen 0-6 år

 

Velkommen til børnehavehuset

Vi prioriterer åbne døre og et tæt samarbejde stuerne imellem.
Dette giver børnene mulighed for at kunne færdes frit i huset, og skabe venskaber på tværs af stuerne.
Herved får børnene også mulighed for at lære alle voksne at kende, og på den måde få gavn af de voksnes
forskellige kompetencer.

Vi glæder os til at byde Jer velkommen og vi ser frem til at give jeres barn en god tid i børnehaven, men
masser sjove og lærerige oplevelser.

I børnehavehuset er pt. 50 børn fordelt på 2 stuer, Sol og Stjerne, i alderen 3 - 6 år.

Vores primære værdier er

Nærvær
Tryghed
Anderkendelse
Glade børn og voksne

I vores dagligdag lægger vi vægt på

Krop og bevægelse
Godt forældresamarbejde
Børnenes selvhjulpenhed
Indgå i fællesskab
Læreplaner
Børnene er ude året rundt

Vi arbejder med de pædagogiske læreplaner

Børnenes alsidige personlighedsudvikling (personlige kompetencer)
Sociale kompetencer
Sprog
Krop og bevægelse
Natur og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer

Vi arbejder dagligt med de fleste af barnets kompetencer, vi vil derudover have fokus på samtlige læreplans
mål henover årets 12 måneder.

Vores daglige dag på stuerne

Vuggestuehuset åbner kl. 7.00
Vi åbner børnehavehuset kl. 7.30, hvor børnene frit får mulighed for at gå fra stue til stue.
Samling mellem kl. 9.00 - 9.30
Pædagogisk planlagt aktivitet kl. 9.30 - 11.00
Frokost fra kl. 11.15 - 12.00
På legepladsen mellem kl. 12.15 - 13.30/14.00
Afspænding kl. 14.00 - 14.30
Frugt kl. 14.30 - 15.00
Fri leg ude og inde efter frugt.
Endvidere har vi legetøjsdag om fredagen, hvor børnene har mulighed for at tage et stykke legetøj med.

Velkommen til børnehavehuset

Vi prioriterer åbne døre og et tæt samarbejde stuerne imellem.
Dette giver børnene mulighed for at kunne færdes frit i huset, og skabe venskaber på tværs af stuerne.
Herved får børnene også mulighed for at lære alle voksne at kende, og på den måde få gavn af de voksnes
forskellige kompetencer.

Vi glæder os til at byde Jer velkommen og vi ser frem til at give jeres barn en god tid i børnehaven, men
masser sjove og lærerige oplevelser.

I børnehavehuset er pt. 50 børn fordelt på 2 stuer, Sol og Stjerne, i alderen 3 - 6 år.

Vores primære værdier er

Nærvær
Tryghed
Anderkendelse
Glade børn og voksne

I vores dagligdag lægger vi vægt på

Krop og bevægelse
Godt forældresamarbejde
Børnenes selvhjulpenhed
Indgå i fællesskab
Læreplaner
Børnene er ude året rundt

Vi arbejder med de pædagogiske læreplaner

Børnenes alsidige personlighedsudvikling (personlige kompetencer)
Sociale kompetencer
Sprog
Krop og bevægelse
Natur og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer

Vi arbejder dagligt med de fleste af barnets kompetencer, vi vil derudover have fokus på samtlige læreplans
mål henover årets 12 måneder.

Vores daglige dag på stuerne

Vuggestuehuset åbner kl. 6.30
Vi åbner børnehavehuset kl. 7.30, hvor børnene frit får mulighed for at gå fra stue til stue.
Samling mellem kl. 9.00 - 9.30
Pædagogisk planlagt aktivitet kl. 9.30 - 11.00
Frokost fra kl. 11.15 - 12.00
På legepladsen mellem kl. 12.15 - 13.30/14.00
Afspænding kl. 14.00 - 14.30
Frugt kl. 14.30 - 15.00
Fri leg ude og inde efter frugt.
Endvidere har vi legetøjsdag om fredagen, hvor børnene har mulighed for at tage et stykke legetøj med.

Skolegruppe

Fra 1. maj er der ”Førskoletilbud” til de kommende skolebørn, hvor der er særlig fokus på skoleparathed.
Mere info under folderen ”Førskole tilbud til børnehavebørnene.”

Ansatte i børnehaven

Mette R., Pædagog
Derya, Medhjælper
Dorota, Pædagog
Ida, Pædagog
Azemina, Pædagog
Serife, Medhjælper
Pia, Medhjælper