Vores pædagogiske udgangspunkt er, at børn gennem leg og gode relationer udvikler selvværd, nysgerrighed og tolerance. Egenskaber, der er en god basis for al udvikling og læring. Vi skaber rammerne for mulighed for læring og udvikling.

Med udgangspunkt i vores kerneopgave." På børnegården Alsvej skaber vi sammen et inkluderende læringsmiljø"

Vi vil I fællesskab skabe en kultur som gør læring synlig og tager udgangspunkt i at glade børn lærer mere.

Arbejdet i Børnegården bygger på:

  • Respekt for det enkelte individ
  • Anerkendende kommunikation
  • Fleksibilitet
  • Engagement
  • Glæde og humor er drivkraften i arbejdet

For at skabe en læringskultur vil vi:

  • Fortsat arbejde med anerkendende kommunikation
  • Arbejde med forståelsen af børns læreprocesser
  • Arbejde med vidensdeling
  • Arbejde med forståelse af samfundsudviklingen set i relation til børnenes udvikling
  • Fortsat styrke samarbejdet mellem stuerne


Pædagogiske grundlag

Arbejdet med børnenes udvikling sker primært i alders/ udviklingsopdelte grupper, men der vil også blive lagt vægt på aktiviteter på tværs af aldre, hvor små kan lære af store og hvor store kan få lov at hjælpe små. Ved aktiviteter, der sikrer børnenes grundlæggende udvikling, skal der tages højde for at børnene udvikler både viden og færdigheder.

Værdigrundlag / Kerneopgave

"På Børnegården Alsvej skaber vi gennem leg et udviklende og lærerigt børneliv".

I januar 2021 arbejder personalegruppen videre med opgaven under overskriften: "Hvordan gør vi så det hos os"

Læreplan for Børnegården Alsvej

Her kan du læse Børnegården Alsvej's læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan

På emu.dk kan du læse mere om læreplanens formål og rammer.