Disse værdier er og skal være bærende for dagligdagen i Børnegården Alsvej. Vi er som forældre helt afgørende aktører i hverdagen i forhold til at værne om og udvikle på disse værdier. Vi kan som forældre via vores adfærd i institutionen gøre en forskel for egne og andres børn. Derfor er disse værdier også nedskrevet og tydeliggjort i forhold til, hvad vi som forældre kan gøre for at bidrage til at give de bedst mulige forudsætninger for alle børnene i institutionen gennem deres første vigtige leveår.

 

Fællesskab og inklusion:

I Børnegården Alsvej støtter jeg som forælder op om det sociale fællesskab i institutionen ved at udvise interesse for og tale med de børn, vi møder, når jer fx afleverer og henter. Det er vigtigt, at jeg giver mig tid til at lade børn i institutionen føle sig set og hørt, og at jeg anerkender forskelligheder. Jeg er som forældre rollemodel for både mit eget barn og de andre børn i institutionen. Jeg er opmærksom, hvis jeg ser eller hører noget uhensigtsmæssigt mellem børn, som måske kræver en voksens opmærksomhed og kommunikation eller advisering af personalet. På denne måde viser jeg også vores børn, at vi er en del af et fællesskab, og at vores institution og det fællesskab, den sætter rammen for, er noget vi går op i at værne om.

Jeg støtter desuden op om institutionens arrangementer og er åben og imødekommende for andre forældre. Jeg forholder mig til retningslinjer i forhold til kostpolitik, fødselsdage og generelle regler i institutionen, som kan ændres løbende. Jeg bruger tid på at sætte mig ind i dette og holder mig opdateret. Ligeledes sørger jeg for at læse informationer fra leder og Forældrebestyrelsen. Jeg henvender mig til personalet, Forældrebestyrelsen eller leder, hvis der er noget jeg savner, har input til, eller har spørgsmål til. Forældrebestyrelsen er talerør for hele forældregruppen i institutionen, og det er jeg bevidst om.

  • Jeg støtter op om det sociale fælleskab i institutionen
  • Jeg forholder mig til vores fælles retningslinjer
  • Jeg hilser på og er imødekommende over for børn og voksne, jeg møder i institutionen

 

Kommunikation:

I Børnegården Alsvej værdsætter vi god kommunikation, som er udgangspunkt for de gode relationer i hverdagen og for at man som forælder kan bidrage bedst muligt til barnets udvikling og læring via samtale og dialog om dagligdagen og de ting, der sker i institutionen. Jeg støtter op om den gode kommunikation på Børnegården Alsvej ved at holde mig orienteret om de beskeder, der kommunikeres ud til forældre via Aula, og jeg husker at melde syg og fri på Aula. Jeg kan ligeledes forvente at blive informeret om mit barns hverdag i form af små dagbøger, beskrivelser af oplevelser, ting man er optaget af på stuen eller billeder, når jeg regelmæssigt tjekker platformen. Jeg indgår desuden i dialog med personalet, når der er tid og mulighed for det, så jeg holder mig orienteret om dagligdagen og vedligeholder god kontakt med personalet. Jeg sørger for at give personalet besked, hvis jeg har bekymringer eller andre overvejelser omkring mit barn, der på en eller anden måde er relevant i forhold til institutionen, så personalet er velinformerede. Jeg respekterer, at der kan være tidspunkter, hvor personalet har travlt og derfor ikke kan imødekomme ønsket om en god dialog, men sørger for at aftale et andet tidspunkt, hvor dialogen kan tages op. Jeg husker også, at det er vigtigt med positiv feedback og ROS, når noget fungerer godt. Det kan gøre en forskel i hverdagen for de mennesker, som er der for mit barn.                     

Jeg lærer i samarbejde med pædagogerne mit barn, hvordan man taler til og omgås andre børn og voksne og reagerer, hvis jeg hører en uhensigtsmæssig omgangstone enten hos mit eget barn blandt de andre børn. På den måde kan jeg støtte op om den gode kommunikation. Jeg husker på vigtigheden af, at den gode kommunikation starter derhjemme, og at jeg hjemmefra klæder mit barn godt på i forhold til at tale pænt til andre – både børn og voksne.  

  • Jeg orienterer mig på Aula om dagligdagen i Børnegården Alsvej
  • Jeg indgår i dialog med de voksne i institutionen
  • Jeg værner om og lærer mit barn god kommunikation hjemmefra

 

Engagement:

I Børnegården Alsvej er vi en engageret forældregruppe, der støtter op om pædagogernes og ledelsens arbejde. Vi ved, at et godt forældresamarbejde i institutionen forbedrer kvaliteten af dagtilbud og styrker børnenes udvikling og læring. Jeg støtter som forælder op om det gode forældresamarbejde ved at være åben for at indgå i dialog med personalet i dagligdagen. Jeg er lydhør over for personalets instrukser og overvejelser i forhold til mit barn. Jeg sørger for, at der er styr på de praktiske ting i hverdagen fx opfyldning af skiftetøj, sørger for at der er regntøj og praktisk fodtøj, øver med mit barn at have styr på egne ting og regler i institutionen. Jeg vil med glæde bidrage til at understøtte de initiativer, der kommer fra institutionen, personalet og forældrebestyrelsen, omkring mit barns læring og udvikling.

Jeg er desuden engageret og deltagende, når der inviteres til at deltage i mit barns hverdag, hvad end det er klippeklistre, arbejdsdag, sommerfest eller lignende, da jeg viser mit barn, at dets institution og hverdag er værd at bruge tid på, og jeg viser de voksne, at jeg gerne vil bidrage til fællesskabet.

  • Jeg støtter op om det gode forældresamarbejde, hvor jeg kan
  • Jeg holder mig orienteret om de praktiske ting – og sørger for at praktikken er på plads
  • Jeg engagerer mig i mit barns hverdag ved at engagere mig i institutionen